Inovativne inicijative za inkluziju

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom  organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat “ Inovativne inicijative za inkluziju”.

Projekat je deo Programa koji finansira Delegacija Evropske Unije (DEU) iz sredstava IPA 2016,  Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO).

Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjevai traje 12 meseci, počev od 04.09.2019.god do 03.09.2020. godine.

Primarni  cilj je poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje u rad i društvo. Ključni elementi su rad i aktivno učešće u društvo.

Specifični ciljevi su:

  • Uspostavljanje inovativnog modela inkluzije koji će mladim Romima pružiti osnovu za njihov lični i profesionalni život. Projekat po prvi put predstavlja inovativni model inkluzije koji povezuje različite nivoe i različite sektore. Predloženi model pruža medjusektorski odgovor na izazove mladih Roma.
  • Obezbediti mladim Romima pravo na prvo radno iskustvo i na taj način povećati njihovu zapošljivost, socijalni i ekonomski status.

U okviru projekta biće nagažovan facilitator zapošljavanja. On će raditi na povećanju kapaciteta mladih Roma da bi mogli da pronadju i zadrže posao koji odgovara njihovim interesima i mogućnostima.

Program predlaže model inkluzije koji povezuju različite nivoe, različite sektore i veoma je bitno učešće zajednice.

Ideja je da se kroz radne prakse u preduzećima stekne radno iskustvo i veštine kako bi se povećale mogućnosti za zapošljavanjem.

Na transparentan način biće izabrani mladi Romi za učešće u radnoj praksi u odabranim kompanijama. Organizovaće se radionice za motivaciju i obuku i obezbediće im se mentorski rad tokom praksi.

Program predstavlja pilot model zapošljavanja i podrške aktivnom uključivanju Roma u postavljanju i testiranju zajednice.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.