Važna godina za inkluziju Roma

Lokalno udruženje građana „Centar za integraciju Roma“, uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije danas je u Valjevu organizovao okrugli sto, na kome su predstavljeni „Lokalni modeli za socijalno uključivanje Roma i Romkinja“.

Sa predstavnicima lokalnih ustanova i škola razgovaralo se o mogućnostima unapređenja položaja pripadnika romske nacionane manjine u Valjevu.

„Ova godina je bitna, zato što je država donela novu Strategiju, na period od devet godina i naša organizacija je proputovala kroz celu Srbiju i istražila najbolju praksu za inkluziju Roma i to smo saželi u jednu publikaciju.  To smo predstavili danas i ona će služiti i drugim lokalnim samoupravama, kao vodič, da ne lutaju u metodama, već da koriste one koji su dali najbolje rezultate. Lokalni akcioni plan za unapređenje Roma (LAP), koji se u Valjevu primenjuje od 2005. godine je dao dobre rezultate, jer smo tada imali jednocifren broj studenata, a sada ih imamo više od 20 i preko 30 onih koji su završili visoke škole“, rekao je Dragan Gračanin, iz OCD „Centar za integraciju Roma“.

On je istakao neke od važnih mehanizama koji su zaživeli-lokalni koordinator za romska pitanja, pedagoški asistenti koji rade po školama, zdravstveni medijator, međuresorna saradnja (mobilni timovi).

Valjevo

Radoica Rstić, predsednik Komisije za praćenje i implementaciju Dekade Roma je rekao da je najveći problem nezaposlenost Roma.

„Ta nezaposlenost proizilazi iz toga što oni nemaju obrazovanje i zanimanje. To je jedan od osnovnih razloga zbog koga smo i pokrenuli Lokalni akcioni plan za unapređenje Roma (LAP). Izdvajanje iz budžeta grada Valjeva LAP imaju dugoročno veće efekte, a to je da svaki dinar koji se uloži u obrazovanje Roma i to omogući da ti mladi ljudi dođu do svog zanimanja, obećava da će u budućnosti oni doći do posla. A ako dođu do posla, neće biti socijalni slučajevi i neće kucati na vrata Centra za socijalni rad. Mi ćemo nastojati da svake godine povećavamo sredstva i da ih što više obuhvatimo LAP-om. Pored stipendija, planirali smo i nabavku školskog pribora, za šta je obezbeđeno 200.000 dinara. Obezbedićemo užinu za predškolce, ekskurzije, obeležavanje Međunarodnog dana Roma. Novina je da ćemo nagraditi odlične učenike romske nacionanalnosti“, rekao je Rstić.

Valjevo

On je naglasio da je grad Valjevo preduzeo i konkretne korake, poput stipendiranja 56 učenika, od kojih je 45 učenika srednjeg obrazovanja, četiri osnovnog obrazovanja i sedam studenata.

„U 2017. godini je planirano 3.250.000 dinara iz budžeta Grada za unapređenje položaja i obrazovanje Roma. Planirana je izrada nove Strategije u 2018. godini. Za milion dinara smo povećali sredstva u budžetu za ovu godinu. Ublažili smo kriterijume za dobijanje stipendija, pa tako svaki učenik romske nacionalnosti koji upiše srednju školu  dobija stipendiju grada Valjeva, u iznosu od 3.500 dinara mesečno, u toku deset meseci koliko traje školska godina. Za učenike osnovnih škola je potrebno da imaju uspeh 3,50, kako bi dobili stipendiju u iznosu od 3.000 dinara, a studente grad Valjevo stipendira sa 4.000 dinara“, rekao je Radoica Rstić.

Dragana Terzić, članica Gradskog veća zadužena za socijalnu zaštitu kaže da imajući u vidu probleme i potrebe Roma, njihove kulturološke različitosti i posebnosti, grad Valjevo je bio aktivan 2005, 2007. i 2008. godine kroz aktivnosti nadležnih komisija. Ona je takođe istakla potrebu za obrazovanje Roma i da se uključe u institucije sistema, da se osnaže kako bi bili samostalni.

Valjevo

„Grad nastoji da osnaži porodice Roma, njihovu decu, a modeli koje Grad primenjuje su nešto što su oni sami procenili da može da im bude od značaja. Današnji okrugli sto koji, uvažavajući druge mogućnosti, kroz koje može Grad da doprinese integraciji Roma, predstaviće koji su to još modeli koji se mogu koristiti. Mi smo na razne načine, kao Gradsko veće, kroz sistem finansiranja i nagrađivanja, uradili dosta, ali može još više da se uradi. Bitno je da se pokrenu aktivnosti i da ukažemo da ne mora da postoji samo novac, da bi se nešto uradilo“, rekla je Dragana Terzić. 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.