Vodovod vredno radi na poboljšanju sistema vodosnabdevanja

Javno komunalno preduzeće Vododvod Valjevo započelo je postavljanje elektromagnetnih merača protoka vode, kao deo uvođenja SKADA sistema, koji se tiče daljinskog upravljanja sistema vodosnabdevanja. Startovalo se sa ugradnjom opreme koju je Vodovod počeo da kupuje još pre četiri godine. Prema rečima direktora Đorđa Milanovića, nisu postojali uslovi u samom Vodovodu da se ta nabavljena oprema ranijih godina i ugradi.

“Sva ta oprema koju je Vodovod kupovao od 2013. godine, skladištena je i uredno čuvana, jer se čekalo da se stvore uslovi za njenu ugradnju. Uglavnom se čekalo na određene građevinske radove koje je bilo neophodno prethodno izvesti”, kaže Đorđe Milanović, koji je za v.d. direktora Vodovoda imenovan krajem jula 2016. godine, a od nedavno je direktor sa punim mandatom.

Đorđe Milanović (foto: valjevskaposla.info)

“Licitira se da su gubici vode negde oko 60% i mi praktično nemamo precizne informacije koliko smo zaista isporučili prerađene vode gradu. Sve brojke se zasnivaju na nekoj gruboj proceni. Mi smo kao preduzeće krenuli sa tim radovima kako bi poboljšali samo funkcionianje sistema i napokon ćemo imati precizne podatke koliko je vode isporučeno našim korisnicima”, naglašava Milanović.

Kako kaže Milanović, na same gubitke u vodosnabdevanju utiče dosta toga. Pre svega vidljivi kvarovi na mreži, kao i oni koji se otkrivaju tek usled prvih iskopa tokom samih radova, potom netačnost vodomera kao i divlji priključci.

Pripreme za postavljanje merača protoka

On ističe da uskoro treba da počnu i radovi na rekonstrukciji crpnih stanica Janko Janković i Bair, koje su od vitalnog značaja za voosnabdevanje dobrog dela grada. Prilikom tih rekonstrukcija, Milanović kaže da će se i tu napraviti pomak, jer će se automatski ugrađivati oprema za merenje protoka vode.  

“Rekonstrukcije koje će biti završene zaključno sa krajem 2017. godine sigurno će doprineti tome da se gubici na mreži smanje. Smanjenje gubitaka znači jedan efikasniji sistem, što automatski znači i snižavanje troškova kada je u pitanju električna energija”, zaključuje Milanović.

Što se tiče dugovanja, direktor Vodovoda podseća da je stepen naplate za prošlu godinu bio 110%, što znači da je  u 2016. godini naplaćeno dosta potraživanja iz prethodnog perioda. On smatra da će i ove godine stepen naplate biti negde oko 100%, što će takođe biti dobar rezultat.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.