Za zaštitu životne sredine predviđeno 48,6 miliona dinara

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u ovoj godini za 12 predloženih projekata predviđa 48,6 miliona dinara. Predlog tog programa usvojilo je Gradsko veće na jučerašnjoj sednici. Tim progamom predviđeno je da se finansiraju planovi, programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada za period od januara do decembra tekuće godine, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i gradskom odlukom o budžetu za tekuću godinu.

Predlog Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine usvojen je na sednici Gradskog veća održanoj 4. maja

Novac će biti usmerene na projekte koji se tiču kontrole kvaliteta vazduha i merenje nivoa komunalne buke u gradu, aktivnosti u ZPD “Klisura reke Gradac”, usklađivanja projekata, programa i planova iz oblasti zaštite životne sredine, uklanjanja divljih deponija sa teritorije grada Valjeva, nabavke opreme za potrebe Reciklažnog dvorišta, opremanja JKP “Toplana” u cilju emisije štetnih gasova, nabavke opreme za crpne stanice i postrojenje za preradu otpadnih voda, projektovanje i izgradnja kišne i fekalne kanalizacije na području grada Valjeva, kapitalne subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Pored toga, tri projekta u vrednosti od 31, 5 milion dinara u okviru ovog Programa odnose se na Divčibare i to na izradu Studije ekonomske isplativosti tehnologije prerade otpadnih voda sa idejnim rešenjem, izradu projektne dokumentacijnje za postrojenje za preradu otpadnih voda i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda. Raspodela sredstava za realizaciju projekata ovog programa vršiće se u skladu sa prilivom i na osnovu prioriteta koje tromesečno utvrđuje gradonačelnik na predlog nadležnog odeljenja za poslove zaštite životne sredine.

Odluka Gradskog veća o Programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2018. naći će se pred odbornicima na skupštinskom zasedanju 8. maja.

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

 

 

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.