Zvanično predat Predlog za subvencionisanje kupovine kotlova na pelet ili struju

Organizatori Sajma SPREG, Regionalne asocijacije malih i srednjih preduzeća, zanatskih radnji i preduzetnika Zapadne Srbije uputili su Skupštini grada Valjeva, gradonačelniku Valjeva i članovima Gradskog veća zvaničan Predlog za subvencionisanje promene energenata tj. kupovinu kotlova na pelet ili struju. Ovaj Predlog epilog je inicijative za smanjenje aerozagađenja i sastanka održanog na ovogodišnjem SPREG-u kojem su prisustvovali organizatori sajma, predstavnici tri proizvođača kotlova na pelet (“Blist”, “Kepo”, “Ati Terming”) i zamenik gradonačelnika Valjeva dr Zoran Živković.

Sastanak na SPREG-u povodom inicijative za smanjenje aerozagađenja i subvencionisanje kupovine kotlova na pelet ili struju / Foto: Gatti

U detaljno napisanom Predlogu između ostalog se navodi da subvencije mogu dobiti svi građani na teritoriji grada Valjeva koji žive u individualnim porodičnim kućama, zajedničkim stambenim kućama, stambenim zgradama sa više stambenih jedinica, kao i da bi prioritet trebalo da imaju objekti koji se nalaze u najkritičnijim teritorijalnim tačkama i do kojih nije stigla gradska toplovodna mreža. Takođe je naglašeno da procedura sa subvencijama treba da počne “hitno!”, jer ne treba dozvoliti “da još jedno proleće i leto prođu bez konkretnih aktivnosti!” Kako je napisano u dopisu medijima, potpisnici Predloga imaju čvrsto obećanje iz Gradske Uprave da će ovaj njihov Predlog ući u skupštinsku proceduru u maju mesecu.
Predlog za subvencionisanje kupovine i ugradnje kotlova i peći za grejanje na pelet ili struju prenosimo u celosti:
ZAŠTO SUBVENCIJE ZA PROMENU ENERGENATA?

Zato što je ovo dugogodišnji i najveći problem koji Grad Valjevo i njegovi stanovnici imaju. Zato što grad Valjevo spada u gradove sa najzagađenijim vazduhom u Evropi. Zato što su to tokom zime 2018/2019. pokazala i zvanična merenja Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i drugih međunarodnih institucija koje se bave analizom kvaliteta vazduha u gradovima Evrope. Zato što su alarmantni podaci o zdravstvenom stanju i porastu broja obolelih od plućnih bolesti na teritoriji grada Valjeva. Zato što u budžetu Grada Valjeva postoje značajna neiskorišćena sredstva s kojima se može hitno i odmah krenuti u realizaciju ovakvog i sličnih predloga kako bi Valjevo prodisalo, a njegovi stanovnici živeli u zdravijem okruženju.

KAKVA JE TRENUTNA SITUACIJA?

Verujemo da je dovoljno navesti samo delove iz Godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2017. godine koji je izdala Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (Valjevo je po svim parametrima i uvek na prvom mestu):

“U 2017. Godini prekoračenje godišnje granične vrednosti (40µg/m3) zabeleženo je na većini stanica. Najveće srednje godišnje vrednosti bile sun a stanicama: Valjevo (59µg/m3 ), Pančevo_Narodna bašta…” (Strana 6. Godišnjeg izveštaja.)

“Najveće dnevne koncentracije PM10 tokom 2017. Godine izmerene su na stanici Valjevo 806µg/m3 i na stanici Užice 409µg/m3.”(Strana 7. Godišnjeg izveštaja.)

“Ocena kvaliteta vazduha u 2017. Godini glasi: U zoni Srbija, osim gradova Valjeva, Kraljeva i Kragujevca, tokom 2017. Godine kvalitet vazduha je bio I kategorije tj. čist ili neznatno zagađen vazduh.” (Strana 8. Godišnjeg izveštaja.)

“Na teritorijama gradova Valjeva, Kraljeva i Kragujevca i Subotice, tokom 2017. Vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM10, a u Subotici i Kraljevu i zbog prekoračenja tolerantne vrednosti za suspendovane PM2.5.” (Strana 9. Godišnjeg izveštaja.)

Napominjemo da je tokom nedavno završenog 16. Sajma privrede SPREG veliki broj građana Valjeva iskazao interesovanje za subvencije za kupovinu kotla.

KO SVE MOŽE DOBITI SUBVENCIJE?

Svi građani na teritoriji grada Valjeva koji žive u individualnim porodičnim kućama, zajedničkim stambenim kućama, stambenim zgradama sa više stambenih jedinica. Prioritet bi trebalo da imaju objekti koji se nalaze u najkritičnijim teritorijalnim tačkama i do kojih nije stigla gradska toplovodna mreža. Na primer, Novo Naselje, Peti Puk, Dušanova ulica ka Rađevom selu, Brđani, Kosančića venac, Popare, Gradac – desno od Užičke ulice, Gradac – levo od Užičke ulice.

KADA DA SE ZAPOČNE PROCEDURA SA SUBVENCIJAMA?

Hitno! U periodu od 15. aprila do 25. maja 2019. godine treba doneti hitnu odluku o ovom pitanju, a kako bi aktivnosti krenule već od 1. juna 2019. godine. Ovo iz razloga što period za ugradnju novih grejnih sistema traje od 1. maja 2019. godine do početka septembra 2019. godine tj. do početka grejne sezone 2019/2020.

Ovakvom hitnom odlukom Grada Valjeva uspeli bismo da brojku od 300-500 kotlova, koji se prodaju godišnje bez subvencija na teritoriji Grada, povećamo na 1000-1500 kotlova sa subvencijama tj. da značajno smanjimo broj individualnih kotlarnica koje koriste postojeće štetne energente i da višestruko poboljšamo kvalitet vazduha koji će građani udisati već tokom naredne zime.

Ne dozvolimo da još jedno proleće i leto prođe bez konkretnih aktivnosti!

PROCEDURA – KAKO GRAĐANI DA DOBIJU SUBVENCIJU?

Nakon kupovine kotla (peći) na pelet ili struju po svom izboru, građanin podnosi zahtev Gradskoj upravi Grada Valjeva za povraćaj 30% (ili više) od ukupne cene kupljenog proizvoda. Kako bi građanin ostvario povraćaj novca, pored zvaničnog zahteva na formularu Gradske Uprave, on je u obavezi da dostavi sledeće dokaze: a) kopiju fiskalog računa i garantnog lista, b) kopiju lične karte, c) kolor fotografiju ugrađenog kotla na lokaciji, d) servisni izveštaj (ime i prezime kupca, adresa, tip kotla) i podatke o ovlašćenom serviseru koji je uređaj pustio u rad.

POVRAĆAJ – SUBVENCIJA U VISINI 30% VREDNOSTI ILI VIŠE

U gradskom budžetu postoje značajna neiskorišćena sredstva namenjena ekologiji i zaštiti životne sredine. Sigurni smo da procenat subvencija može biti i veći od 30%, ali verujemo da će i taj procenat biti dovoljan da se stvari pokrenu sa mrtve tačke i da se uradi nešto konkretno i korisno za sve građane Grada Valjeva.

MAPIRANJE I KONTROLA

Radi prikupljanja relevantnih rezultata subvencija, Gradska uprava grada Valjeva obavila bi mapiranje svih instaliranih sistema, pratila bi i eventualno instalirala nove merne uređaje radi upoređivanja sa prethodnim godinama i sprovodila periodičnu kontrolu upotrebe instaliranih sistema.

DODATNE OPCIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA I UNAPREĐENJE KVALITETA VAZDUHA U GRADU VALJEVU

  1. Konkurisanje za beskamatne kredite preko sajta Evropske banke za obnovu i razvoj i projekta GEFF (https://ebrdgeff.com/serbia/rs/the-programme/the-facility/).
  2. Komercijalni potrošački krediti (postoje i posebni namenjeni ekologiji) sa kratkim rokom otplate i sa prosečnom kamatom od 8,5% ukupnog iznosa kredita.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.