Državni monitoring beleži 66 dana sa prekoračenjem GV PM10 od početka godine, prema podacima lokalne mreže broj zagađenih dana još veći!

“Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u subotu 20. marta, kada je prosečne dnevna koncentracija iznosila 65.46 μg/m3. Najviša satna koncentracija suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je istog dana u 18 časova i iznosila 134.48 μg/m3. Suspendovane čestice PM2.5 dostigle su najvišu satnu koncentraciju u petak, 19. marta u vrednosti od 119.14 μg/m3 u 20 časova”, podaci su iz Izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu sedmicu, koji na nadeljnom nivou objavljuje “Lokalni odgovor” u sklopu akcije Aero Alarm.

Prikaz prosečnih dnevnih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u Valjevo za period od 15. do 21. marta 2021. / Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Podaci iz izveštaja ukazuju da je u trećoj sedmici marta meseca vazduh u Valjevu bio opasan po zdravlje. U petak, subotu i nedelju disali smo vazduh kategorije “ZAGAĐEN” i tokom ta 3 dana svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice, upozorava se u Izveštaju.

Prema podacima državne mreže za automatski monitoring kvalitet vazduha, od početka 2021. godine ukupno je bilo 66 dana sa zagađenim vazduhom. Podaci lokalne mreže ukazuju da je broj zagađenih dana još veći.

“Od početka 2021. godine zaključno sa prvom nedeljnom marta registrovano je 66 dana sa prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica u Valjevu (Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine). Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha propisano da granična vrednost ovog polutanta iznosi 50 μg/m3 dnevno, odnosno da je dozvoljeno prekoračenje ove vrednosti najviše 35 dana godišnje. Podaci lokalne mreže za monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu govore da je tokom decembra 2020, te januara i februara 2021. godine bio veći broj dana za prekoračenjem granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica nego što pokazuje merenje stanice za automatski monitoring Agencije za zaštitu životne sredine”, piše u izveštaju.

Prikaz broja dana sa prekoračenim graničnim vrednostima suspednovanih PM10 čestica (< 50 μg/m3) za period novembar 2020. – februar 2021.

“Nijedan organ javne vlasti (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu) nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu. Od ukupno 11 valjevskih medijskih redakcija, 5 su svojim čitaocima i gledaocima omogućili informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu. O aerozagađenju u Valjevu izveštavaju mediji sa nacionalnom pokrivenošću (Novosti, B92, TV Prva, Danas, N1, Balkan Green Energy News)”, izneto je u izveštaju.

Posebno se navodi da se u Valjevu priprema EKOlubarska bitka!

“Povodom informacije da kanadska kompanija EuroLithium istražuje mogućnost eksploatacije rude u valjevskom kraju, pokrenuo se deo ovdašnje javnosti i građanskih aktivista. Na društvenim mrežama pokrenuta još jedna inicijativa za zaštitu životne sredine EKOlubarska bitka”, navodi se u sedmičnom izveštaju “Lokalnog odgovora” u okviru akcije Aero Alarm.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.