Isplata štete od požara i udara groma posle dve godine pauze

Posle dve godine pauze, počela je isplata na ime saniranja štete nastale posle elementarne nepogode – požara i udara groma na teritoriji grada Valjeva.

Valjevo

Isplata vlasnicima oštećenih objekata i uništenih dobara bila je stopirana u prethodnom periodu. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je potpisao odluku kojom će 30 naših sugrađana i pravnih lica dobiti nadoknadu za štetu koju su pretrpeli. Nadoknada iznosi 10 odsto od procenjene štete, a Grad je za sugrađane koji su u 2019. i 2020. godini pretrpeli štete od požara i udara groma izdvojio 3,5 miliona dinara.

Član Gradskog veća Vladimir Mišković, koji je u ime gradonačelnika koordinirao u nastavku realizacije ove aktivnosti, kaže da je veoma važno da Grad pomogne svojim sugrađanima u trenucima kada im se dese ovakve tragedije.

Valjevo„Materijalna sredstva Grada diktiraju koliko je novca na raspolaganju za ovu vrstu pomoći. Naravno, štetu nikada ne možemo potpuno nadoknaditi i ovaj novac je samo prva pomoć u situacijama kada sugrađani pretrpe štete na svojim objektima ili dobrima. Osiguranje od svih vrsta rizika kod ovlašćenih osiguravajućih kuća su jedina sigurnost da će štete biti u značajnijom meri nadoknađene“, smatra član Gradskog veća Vladimir Mišković.

Ova isplata se obavlja u skladu sa materijalnim mogućnostima Grada, iz sredstava stalne budžetske rezerve.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.