Održana 76. sednica Gradskog veća

Na 76. sednici Gradskog veća razmatran je i utvrđen Predlog Statuta grada Valjeva, na koji je Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dalo saglasnost uz obavezu da se u određenom roku navedeni nedostaci otklone, a druge odredbe predloga Statuta ostanu nepromenjenje. U članu 28. Predloga statuta reči: „najstariji odbornik“ zamenjuju se rečima „najstariji kandidat za odbornika novog saziva“, dok u članu 37 tačka 59, kod nadležnosti Skupštine grada, iza reči: „drugih delova naseljenih mesta“, dodaju se reči: uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave“, radi usaglašavanja sa članom 93 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi. U članu 53 tačka 21 brišu se reči: „donosi odluku o proglašenju vanredne situacije u Gradu u skladu sa zakonom“, a u članu 103 stav 2 iza reči „predsednik i“ briše se reč „najmanje“. U članu 7. stav 3 Predloga statuta navedeno je da se oblik i način upotrebe grba i zastave Grada utvrđuju odlukom Skupštine Grada, pa je potrebno da se u Statut unesu odredbe o izgledu grba i zastave, a član 9 treba dopuniti sledećim stavom: „Praznik Grada utvrđuje se Statutom, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave“. Iako je praznik utvrđen, ova odredba je neophodna u slučaju da dođe do potrebe izmene, odnosno ustanovljenja novog praznika.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije Grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije Grada Valjeva. Prema rečima načelnice Gradske uprave Jelice Panjković – Tešić izmene se odnose u Odeljenju za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove tako što se jedno radno mesto podiže u više zvanje, a u Zajedničkom javnom pravobranilaštvu dodaje se na postojeće stanje još jedan izvršilac, a to je u skladu sa skupštinskom odlukom o maksimalnom broju zaposlenih.

Data je saglasnost na Odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Predragu Kuzmanoviću iz Žabara koji je podneo zahtev za naknadu štete nastale usled uginuća domaćih životinja /ovaca/ od ujeda pasa lutalica biće isplaćeno na ime naknade 62.850,00 dinara.

 

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

One comment

  1. Gradska uprava teži efikasnom radu.