Javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu

Na javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu prezentovan je budžetski plan za narednu godinu. Predlog nacrta Odluke o budžetu su na raspravi predstavili rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Tijana Todorović, članovi Gradskog veća prof.dr Miroljub Ivanović i Žarko Kovač.

Valjevo

Rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević je na raspravi detaljno govorio o budžetskom planu. Po predstavljenom nacrtu predloga ukupna javna sredstva za narednu godinu iznose 3.375.000.000,00 dinara. Najveći udeo imaju tekući prihodi 2.850.000.000,00 , zatim slede poreski prihodi sa 2.193.950.000,00 , porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.577.000.000,00 , porez na imovinu 455.000.000,00, donacije i transferi 388.050.000,00 ,primanja od prodaje nefinansijske imovine 355.000.000,00, drugi prihodi 267.500.000,00, preneta neutrošena sredstva u iznosu od 170.000.000,00, porez na dobra i usluge116.950.000,00,, drugi porezi 45.000.000,00 i memorandumske stavke za refundaciju rashoda 500.000,00 dinara.

Valjevo

U strukturi rashoda i izdataka sredstava iz budžeta za 2019. godinu planirani su rashodi u iznosu od 3.375.000.000,00 dinara. Odluka o budžetu sadrži rekapitulaciju programa i programskih aktivnosti koji uključuju definisane ciljeve i indikatore. Programsko budžetiranje predstavlja veću odgovornost korisnika budžeta i transparentnost potrošnje javnih sredstava. Programskim budžetom uveden je sektorski pristup planiranju: za program 1 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje -sektor Urbanizam i prostorno planiranje opredeljeno je 9.286.000 dinara, program 2 Komunalne delatnosti – sektor Ekonomska i razvojna politika 469.700.000 dinara, program 3 Lokalni ekonomski razvoj – sektor Ekonomska i razvojna politika 88.000.000 dinara, program 4 Razvoj Turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika 48.514.600 dinara, program 5 Poljoprivreda i ruralni razvoj – sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj 54.500.000 dinara, program 6 Zaštita životne sredine – sektor Zaštita životne sredine 80.695.300 dinara, program 7 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastrukture-sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura opredeljen je iznos od 512.260.000 dinara, program 8 Predškolsko vaspitanje i obrazovanje-sektor Obrazovanje 465.025.000 dinara, program 9 Osnovno obrazovanje i vaspitanje – sektor Obrazovanje 197.337.000 dinara, program 10 Srednje obrazovanje i vaspitanje -sektor Obrazovanje 94.364.000 dinara, program 11 Socijalna i dečija zaštita -sektor Socijalne zaštite 176.521.000 dinara, program 12 Zdravstvena zaštita – sektor Zdravstvo 114.818.000 dinara, program 13 Razvoj kulture i informisanja – sektor Kultura, komunikacije i mediji 191.583.000 dinara, program 14 Razvoj sporta i omladine – sektor Sporta i omladina 168.091.000 dinara, program 15 Opšte usluge lokalne samouprave -sektor Opšte usluge javne uprave 628.674.027,50 dinara i program 16 Politički sistem lokalne samouprave-sektor Politički sistem javne uprave 75.631.072,50 dinara iz budžeta.

Valjevo

Predviđeni su sledeći kapitalni projekti za 2019. godinu i to: Saobraćajnica kroz privrednu zonu 2,5 km. , Studija Privredne zone, Uređenje industrijske zone “Stefil“, Opremanje nove parcele u privrednoj zoni, Priključenje saobraćajnice kroz privrednu zonu na M4, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda projektovanje i izgradnja, Trafostanica 35/10 kV, Studija urbanizacija naselja Kolubara, Ulica od Mirka Obradovića do obilaznice, Ulica od Mirka Obradovića do obilaznice kružni tok, Ulica od mosta N. Interniraca do privredne zone, Program smanjenja gubitaka u gradskoj mreži, satelitski monotoring i snimanje curenja vode, Postrojenje za preradu otpadne vode na Divčibarama, Rekonstrukcija Centra za kulturu i Izrada projektno-tehničke dokumentacije navodnjavanje sela Stubo-Rovni.

Valjevo

U javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu učestvovali su odbornici i građani. Učesnici rasprave predložili su da više novca u budžetu bude opredeljeno za životnu sredinu i rešavanje problema aerozagađenja.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

4 comments

  1. Puna podrska gradonacelniku i rukovodstvu grada Valjeva u realizaciji budzeta u korist gradjana.

  2. Iz ove javne rasprave se vidi da ima novca,nesto se ne secam kada je zuta banda bila na vlasti da su raspolagali sa ovim budzetom i projektima.

  3. Dok su bili demokrate na vlasti nije bilo ovoliko novca u budzetu.

  4. Veliko bravo za grad Valjevo! Odlican budzet za lokalni ekonomski razvoj