Najnovije vesti

Javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu

Na javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu prezentovan je budžetski plan za narednu godinu. Predlog nacrta Odluke o budžetu su na raspravi predstavili rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Tijana Todorović, članovi Gradskog veća prof.dr Miroljub Ivanović i Žarko Kovač.

Valjevo

Rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević je na raspravi detaljno govorio o budžetskom planu. Po predstavljenom nacrtu predloga ukupna javna sredstva za narednu godinu iznose 3.375.000.000,00 dinara. Najveći udeo imaju tekući prihodi 2.850.000.000,00 , zatim slede poreski prihodi sa 2.193.950.000,00 , porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.577.000.000,00 , porez na imovinu 455.000.000,00, donacije i transferi 388.050.000,00 ,primanja od prodaje nefinansijske imovine 355.000.000,00, drugi prihodi 267.500.000,00, preneta neutrošena sredstva u iznosu od 170.000.000,00, porez na dobra i usluge116.950.000,00,, drugi porezi 45.000.000,00 i memorandumske stavke za refundaciju rashoda 500.000,00 dinara.

Valjevo

U strukturi rashoda i izdataka sredstava iz budžeta za 2019. godinu planirani su rashodi u iznosu od 3.375.000.000,00 dinara. Odluka o budžetu sadrži rekapitulaciju programa i programskih aktivnosti koji uključuju definisane ciljeve i indikatore. Programsko budžetiranje predstavlja veću odgovornost korisnika budžeta i transparentnost potrošnje javnih sredstava. Programskim budžetom uveden je sektorski pristup planiranju: za program 1 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje -sektor Urbanizam i prostorno planiranje opredeljeno je 9.286.000 dinara, program 2 Komunalne delatnosti – sektor Ekonomska i razvojna politika 469.700.000 dinara, program 3 Lokalni ekonomski razvoj – sektor Ekonomska i razvojna politika 88.000.000 dinara, program 4 Razvoj Turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika 48.514.600 dinara, program 5 Poljoprivreda i ruralni razvoj – sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj 54.500.000 dinara, program 6 Zaštita životne sredine – sektor Zaštita životne sredine 80.695.300 dinara, program 7 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastrukture-sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura opredeljen je iznos od 512.260.000 dinara, program 8 Predškolsko vaspitanje i obrazovanje-sektor Obrazovanje 465.025.000 dinara, program 9 Osnovno obrazovanje i vaspitanje – sektor Obrazovanje 197.337.000 dinara, program 10 Srednje obrazovanje i vaspitanje -sektor Obrazovanje 94.364.000 dinara, program 11 Socijalna i dečija zaštita -sektor Socijalne zaštite 176.521.000 dinara, program 12 Zdravstvena zaštita – sektor Zdravstvo 114.818.000 dinara, program 13 Razvoj kulture i informisanja – sektor Kultura, komunikacije i mediji 191.583.000 dinara, program 14 Razvoj sporta i omladine – sektor Sporta i omladina 168.091.000 dinara, program 15 Opšte usluge lokalne samouprave -sektor Opšte usluge javne uprave 628.674.027,50 dinara i program 16 Politički sistem lokalne samouprave-sektor Politički sistem javne uprave 75.631.072,50 dinara iz budžeta.

Valjevo

Predviđeni su sledeći kapitalni projekti za 2019. godinu i to: Saobraćajnica kroz privrednu zonu 2,5 km. , Studija Privredne zone, Uređenje industrijske zone “Stefil“, Opremanje nove parcele u privrednoj zoni, Priključenje saobraćajnice kroz privrednu zonu na M4, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda projektovanje i izgradnja, Trafostanica 35/10 kV, Studija urbanizacija naselja Kolubara, Ulica od Mirka Obradovića do obilaznice, Ulica od Mirka Obradovića do obilaznice kružni tok, Ulica od mosta N. Interniraca do privredne zone, Program smanjenja gubitaka u gradskoj mreži, satelitski monotoring i snimanje curenja vode, Postrojenje za preradu otpadne vode na Divčibarama, Rekonstrukcija Centra za kulturu i Izrada projektno-tehničke dokumentacije navodnjavanje sela Stubo-Rovni.

Valjevo

U javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu učestvovali su odbornici i građani. Učesnici rasprave predložili su da više novca u budžetu bude opredeljeno za životnu sredinu i rešavanje problema aerozagađenja.

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

4 comments

  1. Puna podrska gradonacelniku i rukovodstvu grada Valjeva u realizaciji budzeta u korist gradjana.

  2. Iz ove javne rasprave se vidi da ima novca,nesto se ne secam kada je zuta banda bila na vlasti da su raspolagali sa ovim budzetom i projektima.

  3. Dok su bili demokrate na vlasti nije bilo ovoliko novca u budzetu.

  4. Veliko bravo za grad Valjevo! Odlican budzet za lokalni ekonomski razvoj

inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort

escort mersin