Korona virus “suspendovao” aerozagađenje

Aerozagađenje kao jedna od glavnih tema tokom zimskog perioda u  našem gradu pala je u zapećak sa širenjem pandemije kororna virusa na našim prostorima. Reklo bi se opravdano, imajući u vidu ozbiljnost simptoma i posledica bolesti COVID-19. Sada kada se lakše diše, jer se sa loženjem polako prestaje, a i zaraza jenjava, red je da nadoknadimo zaostale podatke kada je reč o kvalitetu vazduha koji su Valjevci u doba korone udisali.

Zavod za javno zdravlje Valjevo / Foto: Valjevska posla

Sa uvođenjem vanrednog stanja 16. marta redovne aktivnosti vezane za praćenje aerozagađenja u našem gradu su prekinute. Svi objekti (obdaništa i škole) u kojima se nalaze uređaji za merenje koncentracija štetnih materija u vazduhu zatvoreni su čim je vanredno stanje počelo, zbog čega je prilaz tim aparatima bio onemogućen, a samim tim izosatala su uzorkovanja i merenja.

“S obzirom na to da je Grad Valjevo kao naručilac poslova praćenja kvaliteta vazduha bio obavešten o problemu nemogućnosti ulaska u te objekte i da nije pronađeno rešenje za otklanjanje tog problema, ali i zbog odlaska u izolaciju samih zaposlenih u okviru laboratorije Zavoda za javno zdravlje u periodu od 21. marta do 9. aprila, sve aktivnosti koje su bile vezane za taj posao su bile suspendovane”, pojašnjava za Valjevska posla Biljana Mladenović, diplomirani fizikohemićar iz ovdašnjeg Zavoda.

Kada je Zavod za javno zdravlje Valjevo počeo sa radom nakon dvonedeljne obustave rada, praćenje kvaliteta vazduha nastavljeno je u okviru mernog mesta u Tešnjaru (Peta osnovna škola) i u centru grada, tako što je aparat, koji se nalazio u Domu zdravlja, permanentno premešten u prostorije Zavoda. To znači da se sada u dvorištu zavoda nalaze dva uređaja – za merenje PM 10 čestica i stari uređaj za merenje CO2, No2 i čađi koji se donedavno nalazio na lokaciji Doma zdravlja.

“Taj aparat koji je premešten sad kod nas radi u kontinuitetu od 16. aprila. Imali smo problema sa prilazom tom mernom mestu, jer se radi se rekonstrukcija zgrade Dom azdravlja i onda smo odlučili da to merno mesto prebacimo u Zavod. To će za stalno biti tako i to nam je mnogo bolje to rešenje”, kaže Biljana Mladenović.

Što se tiče konkretnih podataka i “glavnih” informacija vezanih koncentracije polutanata, treba napomenuti da za PM 10 čestice imamo podatke samo za prvu polovinu marta, koji su obrađeni, a da su prva merenja PM 10 čestica u aprilu mesecu počela tek 10. aprila.

“Što se tiče merenja PM 10 čestica u martu, 14 od ukupno praćenih 15 dana imali smo prekoračenje graničnih vrednosti. Pik je bio 5. marta, kada je izmereno 136 µg/m³ pšto je prekoračenje od 86 µg/m³. Narednog dana, 6. marta imali so sličnu brojku (133 µg/m³). Tokom tih 15 dana merenja u martu mesecu, minimalna koncentracija PM 10 čestica je iznosila 50 µg/m³ koliko je zabeleženo 13. marta, a to je granična vrednost.  Dakle, tog 13. marta su koncentracije PM 10 bile na granici, a svih ostalih 14 dana smo imali prekoračenja”, iznosi nam podatke Biljana Mladenović.

Kada je reč o merenju koncentracije polutanata CO2, NO2 i čađi tokom marta meseca, zabeležene su prekoračenja za čađ na mernom mestu u Novom naselju i na Petom puku. U Novom naselju su 6. i 9. marta vredosti za ćađ bile 51 µg/m³ i 60 µg/m³, što je oko graničnih vrednosti (GV=50 µg/m³) i na Petom puku je takođe 6. marta registrovano prekoračenje ćađi za 1 µg/m³ u odnosu na graničnu vrednost. Što se tiče aprila meseca, merenja za CO2, NO2, i ćađ imamo tek od 28. aprila i taj mesec,prema rečima Biljane Mladenović, ne može statistički da se obrađuje.

Biljana Mladenović, dipl. fizikohemičar u Zavodu za javno zdravlje Valjevo / Foto: Valjevska posla

Diplomirani fizikohemičar Biljana Mladenović, koja je u Zavoda za javno zdravlje Valjevo zadužena za poslove  vezane za praćenja i izveštavanje o kvalitetu vazduha, jedna od je od radnika Zavoda koji su bili pozitivni na COVID-19, ali čiji prekid rada od 21. marta do 5. maja nije poremetio posao, jer su je koleginice hemičari, koje su ovlašćene za rad na potrebnim analizama menjale.

“Moj odlazaka u izolaciju i kasnije u banju nije ništa poremetio posao. Problem je bio sa prilazima mernim mestima zbog uzorkovanja, jer su tokom vanrednog stanja bili zatvoreni objekti  gde nam se nalaze uređaji. Mi sad faktički imamo normalnu dinamiku uzorkovanja i praćenja kvaliteta vazduha, s obzirom na to da smo uspeli da uđemo u objekte vrtića, a u Petoj školi smo takoreći imali redovno uzorkovanje”, rezimira Biljana Mladenović situaciju, uz napominjanje da smo najgori deo godine prebobali, jer je grejna sezona na izmaku i da samo pojedinim danima kada budu vetrovi i nanosi prašine možemo očekivati određena prekoračenja.


 

Aerozagađenje


mersin bayan escort

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.