Privredna zona u centru pažnje skupštinskog zasedanja

Na juče održanoj sednici gradske Skupštine doneta je Odluka o kupovini oko 4 hektara zemljišta za industrijsku zonu, za šta će iz budžeta biti obezbeđena finansijska sredstva u iznosu od 39,3 miliona dinara. Tom odlukom Grad je “priključio” ta 4 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta postojećoj površini od 20 hektara katastarskih parcela, koje su već u vlasništvu Grada i koje se nalaze u Planu generalne regulacije “Privredna zona” u Popučkama.

Sa jedne od prethodnih sednica Skupštine Grada Valjeva (foto: Grad Valjevo)

Objedinjavanjem tog zemljišta dobija se velika pracela pravilnog oblika u javnoj svojini Grada Valjeva sa pristupom do javnih saobraćajnica, formira se prostran i jedinstven kompleks za privredne namene, što je u skladu sa potrebama investitora zainteresovanih za izgradnju privrednih objekata i otvaranje novih radnih mesta u Privrednoj zoni našeg grada. Odbornici su takođe usvojili i Odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije “Privredna zona”, kojom će Grad obezbediti uređenje građevinskih parcela radi izgradnje planiranih infrastrukturnih objekata kao preduslov za privredni razvoj Valjeva.

Odbornicu su na ječerašnjem skupštinskom zasedanju usvojili i Odluku o razmeni nepokretnosti između Grada Valjeva i manastira Pustinje. Manastir Pustinja dostavio je ponudu Gradu za razmenu svoje katastarske parcele u Vujinovači za određenu parcelu u Valjevu, koja je u javnoj svojini Grada. Kako je rečeno, katastarska parcela Grada nalazi se u blizini postojećeg verskog objekta čime bi se zaokružio verski kompleks za potrebe crkvenih aktivnosti. Ponuđena nepokretnost u Vujinovači potrebna je Gradu, u cilju realizovanja zajedničkih potreba stanovništva okolnih seoskih područja u oblasti kulture, fizičke kulture, sportskih i kulturnih manifestacija i takmičenja. Takođe, navedena nepokretnost nalazi se u neposrednom okruženju brane i akumulacije “Rovni”, što će doprineti turističkom razvoju tog područja.

Na sednici Skupštine Grada konstatovan je prestanak funkcije zamenika sekretara Skupštine grada Valjeva, Biljane Kovačević, zbog podnošenja ostavke. Odlučivalo se i o kadrovskim pitanjima, koja su obuhvatila izmenu i dopunu rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, dopunu rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević” Valjevo, izmenu rešenja o obrazovanju komisije za građevinsko zemljište i izmenu rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije grada Valjeva Olimpijske seoske igre.

“Festival duvan čvaraka” uvršten je, na jučerašnjem skupštinskom zasedanju, kao stalna gradska manifestacija prema “preimenovanoj” Odluci o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma od značaja za grad Valjevo.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.