Prošle sedmice se “prihvatljivije” disalo

Prema nedeljnom izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu organizacije Lokalni odgovor, aerozagađenje u našem gradu dostizalo je niže vrednosti u odnosu na prvu nedelju decembra. “U protekloj sedmici vazduh u Valjevu je 2 dana bio kategorije ZAGAĐEN, 3 dana PRIHVATLJIV i 2 dana DOBAR. Najviša zabeležena koncentracija PM10 suspendovanih čestica za prošlu nedelju zabeležena je u utorak, 8. decembra u 21 čas kada je iznosila 152.83 μg/m3, dok su PM2.5 u isto vreme dostigle najvišu koncentraciju od 148.35 μg/m3”, precizira se u nedeljnom izveštaju pod nazivom  “U pet do dvanaest”, koji Loklani odgovor objavljuje u okviru akcije Aero Alarm.

Kvalitet vazduha u Valjevu od 7. do 13. decembra

Kako se navodi u izvašetaju za prošlu sedmicu, Gradska uprava u Nacrtu budžeta za 2021. godinu projektuje za narednu godinu desotostruko smanjenje zagađenja u Valjevu investiranjem u izgradnju kanalizacije na Divčibarama. Takođe se ističe da su informacije o prekoračenim graničnim vrednostima, koje Grad Valjevo objavljuje sa četiri dana zakašnjenja, neupotrebljive. Lokalni odgovor u svom izveštaju ukazuje da nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu.

“Gradska uprava na zvaničnom sajtu objavljuje informacije o dnevnim prekoračenjima koncentracija merenih parametara vazduha. Na stranici nije objavljen izvor informacija, ali se pretpostavlja da podaci potiču od merenja koje obavlja privatno preduzeće Institut Vatrogas iz Novog Sada na osnovu ugovora sa Gradskom upravom i podugovora sa Zavodom za javno zdravlje. Informacije koje su preko gradskog sajta dostupne javnosti karakteriše vremensko zaostajanje od 4 dana. Na taj način su podati neupotrebljivi za blagovremeno obaveštavanje javnosti o opasnostima od aerozagađenja i eventualno preduzimanje mera za zaštitu zdravlja i smanjenje uticaja na životnu sredinu”, navodi se, između ostalog, u komentaru šestog po redu nedeljnog izveštaja Lokalnog odgovora.

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, za Valjevo od 7. do 13. decembra / Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Takođe se konstatuje da je i u protekloj nedelji bila relativno slaba zainteresovanost lokalnih medija za obaveštavnje javnosti o kvalitetu vazduha i o rizicima po zdravlje. Kako piše u komentaru izveštaja, od ukupno 10 medijskih kuća na teritoriji grada Valjeva, četiri su omogućili informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu: Valjevska posla, Ugradu.info, Valjevo na dlanu i RTV Marsh. Navodi se još da je o aerozagađenju u Valjevu izveštavala TV B92, kao i da je lokalni nedeljnik “Napred” postavio pitanje čemu obaveštavanje javnosti o prekoračenju koncentracija koje kasni?

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.