Tag Archives: Centar za integraciju Roma

Centar za integraciju Roma: Položaj mladih u Srbiji – zapošljavanje

Prema podacima za 2013. godinu na nivou EU25 (Zemlje članice Evropske unije, tada 27 država članica) nezaposlenost mladih uzrasta 15 do 24 godine je iznosila 23,4%, dok je u avgustu 2014. godine u Republici Srbiji ona iznosila 41,7% za mlade uzrasta 15 do 24 godine, odnosno 33,27% za mlade uzrasta 15 do 30 godina. Pored toga, problem je i to ...

Read More »

Centar za integraciju Roma: U cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije COVID-19 preduzmete sledeće mere

Coronavirus

U Republici Srbiji je prvi slučaj COVID-19 registrovan 06.03.2020. godine i epidemija je još u toku . U ovom momentu epidemiološka situacija je stabilna sa tendencijom pada učestalosti oboljevanja u svim delovima zemlje. Međutim, virus SARS-CoV-2 još uvek cirkuliše na teritoriji Republike Srbije, pa se preporučuje poštovanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika nastanka i prenošenja ove infekcije. Molimo vas ...

Read More »

Obavestenje o izboru facilitatora za zapošljavanje

Na osnovu javnog poziva koji je raspisao Grad Valjevo za upražnjeno radno mesto – facilitator za rad sa romskom zajednicom, Obaveštavamo Vas da je na osnovu Odluke komisije, u radni odnos je stupila osoba koja je zadovoljila kriterijume komisije. Zaduženja Facilitora uklјučuju: • Promovisanje zapošljavanja u romskoj zajednici I aktivno uključivanje u mere zapošljavanja • Saradnja sa potencijalim poslodavcima • ...

Read More »

Inovativne inicijative za inkluziju

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom  organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat “ Inovativne inicijative za inkluziju”. Projekat je deo Programa koji finansira Delegacija Evropske Unije (DEU) iz sredstava IPA 2016,  Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO). Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjevai traje ...

Read More »

Novi projekat vezan za zapošljavanje Roma i marginalizovanih grupa

Centar za integraciju Roma

Centar za integraciju Roma od 2013. godine bavi se obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnom zaštitom Roma i Romkinja. U Maloj sali Gradske uprave, juče je održana uvodna konferencija za novi projekat vezan za zapošnjavanje Roma, Romkinja i marginalizovanih grupa. Marija Vesić, projektni asistent Centra za integraciju Roma je istakla da je dosadašnja saradnja sa Gradskom upravom Valjevo bila izuzetno uspešna, uz ...

Read More »