Centar za integraciju Roma Valjevo

Poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat „Inovativne inicijative za inkluziju”. Projekat je deo Programa koji finansira Evropska unija (EU) izsredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO).  Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjeva i traje 12 meseci, ...

Read More »

Obezbediti mladim Romima pravo na prvo radno iskustvo

Centar za integraciju Roma

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat “ Inovativne inicijative za inkluziju”. Projekat je deo Programa koji finansira Delegacija Evropske Unije (DEU) iz sredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO). Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjeva i ...

Read More »

Inovativne inicijative za inkluziju

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom  organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat “ Inovativne inicijative za inkluziju”. Projekat je deo Programa koji finansira Delegacija Evropske Unije (DEU) iz sredstava IPA 2016,  Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO). Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjevai traje ...

Read More »

Novi projekat vezan za zapošljavanje Roma i marginalizovanih grupa

Centar za integraciju Roma

Centar za integraciju Roma od 2013. godine bavi se obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnom zaštitom Roma i Romkinja. U Maloj sali Gradske uprave, juče je održana uvodna konferencija za novi projekat vezan za zapošnjavanje Roma, Romkinja i marginalizovanih grupa. Marija Vesić, projektni asistent Centra za integraciju Roma je istakla da je dosadašnja saradnja sa Gradskom upravom Valjevo bila izuzetno uspešna, uz ...

Read More »