Održana sednica Gradskog veće: Dug Apotekarske ustanove preuzima Grad, usvojena Odluka o glavnom urbanisti, osnovan Savet za bezbednost saobraćaja…

Na 5. sednici Gradskog veća, koja je juče održana u Velikoj sali Skupštine grada, raspravljalo se o 18 tačaka dnevnog reda. Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaj o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Valjevo i odlučeno je da brigu o finansijskom dugovanju Apotekarske ustanove na sebe preuzme Grad kao njen osnivač. Takođe je usvojena Odluka o glavnom urbanisti grada Valjeva, kao i Odluka o osnivanju Saveta za bazbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada. Prihvaćeni su izveštaji o radu Centra za socijalni rad “Kolubara”, Ustanove za fizičku kulturu “Valis” i svih valjevskih kulturnih ustanova.

Foto: Grad Valjevo

Gradsko veće odlučilo je da Grad Valjevo prihvati na sebe izmirenje duga Apotekarske ustanove u iznosu od 107,2 miliona dinara, koji je utvrđen Izveštajem o sprovedenom postupku. Kako je navedeno u Odluci, Gradsko veće će utvrditi konačan iznos neizmirenih obaveza Apotekarske ustanove koja je u stečaju. Izveštajem o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Valjevo, a  koji je prihvaćen od strane članova Gradskog veća, utvrđeno je da valjevska Apotekarska ustanova ima trajnu nesposobnost plaćanja, imajući u vidu da je obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana, kao i da ne može da odgovori svojim novčanim obavezama po dospeću. Konstatovana je prezaduženost, s obzirom da je imovina Apotekarske ustanove manja od njenih obaveza.

Foto: Grad Valjevo

Dug Apotekarske ustanove, iskazan 15. septembra tekuće godine za osnovne obaveze iz poslovanja, iznosi preko 107,2 miliona dinara. Vrednost ukupne imovine je iskazana u iznosu od skoro 12,5 miliona dinara. Neisplaćene obaveze za radnike su skoro 22 miliona dinara, dok obaveze prema dobavljačima iznose oko 85,5 miliona  dinara. Izneti su podaci prema kojima je u Apotekarskoj ustanovi je na dan 31. decembra 2018. godine radilo 85 ljudi, od čega 34 sa visokom, 2 sa višom, 43 sa srednjom i sa nižom stručnom spremom. Odluku o prihvatanju izmirenja obaveza Apotekarske ustanove nakon Gradskog veča treba da izglasaju odbornicima Skupštine grada Valjeva.

Foto: Grad Valjevo

Gradski većnici su na jučerašnjoj sednici prihvatili predlog Odluke o glavnom urbanisti grada Valjeva, kojom se bliže uređuju položaj, ovlašćenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste. Glavni urbanista treba da doprinese efikasnijoje i kvalitetnijoj izradi planskih dokumenata, prvenstveno prostornih i urbanističkih planova, koje su od izuzetne važnosti za razvoj Valjeva. Razlog za donošenje te odluke sadržan je u Zakonu o planiranju i izgradnji koji je predvideo institut glavnog urbaniste.

Razmatrana je i Odluka o osnivanju Saveta za bazbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Valjeva. Savet čini 13 članova iz reda stručnih lica za oblast bezbednosti saobraćaja, a za predsednik je izabran Velimir Arsenović, koji je član Gradskog veća.

Članovi Gradskog veća prhvatili su Izveštaje o radu Centra za socijalni rad “Kolubara”, Ustanove za fizičku kulturu “Valis” i svih valjevskih kulturnih ustanova. U skladu sa planom Programa rada za 2019. godinu, sve ustanove su realizovale sve planirane programe i aktivnosti.

Foto: Grad Valjevo

Gradski većnici prihvatili su i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo za 2019. godinu i za periode od 01. januara do 31. marta i od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

Na jučerašnjoj sednici prihvaćen je predlog pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Osečina, službi interne revizije grada Valjeva i službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

 

 

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort

escort mersin