Aero Alarm: Vanredni zdravstveni uslovi zbog prekomernog aerozagađenja

Prema podacima nedeljnog izveštaja koje “Loaklni odgovor” i ove grejne sezone objavljuje u okviru akcije Aero Alarm, vazduh u Valjevu je treće sedmice novembra meseca bio izuzetno zagađen, opasan po zdravlje. Dva dana (ponedeljak, 15.11. i sredu, 17.11.) vazduh je imao indeks IZUZETNO LOŠ, a ostalih pet dana označen je kao VEOMA LOŠ. Najviša prosečna dnevna koncentracija PM čestica za proteklu nedelju zabeležena je u ponedeljak, 15. novembra. Za PM 10 izmereno je 115,83 µg/m3, što je višestruko prekoračena granična vrednost, dok je za PM 2.5 izmereno 92,15 µg/m3. Istog dana u 23 časa, ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 257,11 µg/m3 za PM 10 i 204,84 µg/m3 za PM 2.5 čestice. “Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva”, posebno je istaknuto u medlejnom izveštaju “Lokalnog odgovora”.

Aero-Alarm-tabela

Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za period od 15. do 21. novembra 2021.

“Na dan 22. novembra 2021. prema podacima iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 120 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50 µg/m 3 ), što je više od trostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha”,  navodi se u izveštaju “Lokalnog odgovora”.

Aero-Alarm-dijagram-2

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu u periodu od 15. do 21. novembra 2021.

U izveštaju se posebno ističe da lokalne vlasti nisu odgovorile na inicijativu Građanskog saveta za čist vazduh da se primene hitne mere za smanjenje zagađenja vazduha u Valjevu i zaštitu zdravlja ljudi.

“Predlog upućen gradonačelniku, predsednici Skupštine i načelniku Gradske uprave, sadrži set mera koje bi, u slučaju da se efikasno primene, dovele do smanjenja zagađenja u vazduhu i smanjenja rizika za zdravlje ljudi, posebno osetljivih grupa. Mere se odnose na preduzimanje hitnih akcija radi obaveštavanja javnosti o zagađenju vazduha, akcije za zaštitu zdravlja najugroženijih grupa stanovnika i hitne akcije na izvorima zagađenja vazduha radi smanjenja emisija. Savet za čist vazduh predložio je lokalnim vlastima formiranje tripartitne komisije, sastavljene od predstavnika lokalnih vlasti, članova Saveta za čist vazduh i nezavisnih stručnjaka, koja bi usaglasila i odabrala mere koje bi se hitno primenjivale”, precizirano je.

Takođe je u izveštaju ukazano da je početkom novembra istekao rok za izradu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027, predviđen ugovorom koji je Gradska uprava u Valjevu zaključila sa konzorcijumom koji čine Saobraćajni institut CIP doo Beograd i preduzeće SET doo Šabac, bez sprovođenja postupka javne nabavke.

“Do danas nije poznato da li će i na koji način u postupku izrade i usvajanja ovog važnog dokumenta učestvovati građanke i građani. Gostujući u jutarnjem programu RTV Marš, Lazar Gojković, gradonačelnik Valjeva, je rekao da će u komisiji zaduženoj za izradu novog Plana kvaliteta vazduha biti uključen (jedan) predstavnik građana”, naveden je u izveštaju “Lokanog odgovora” o kvalitetu vazduha za proteklu sedmicu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.