“Očekujemo da će Ministarstvo odbrane odgovoriti na Zahtev iRevolucije za promenu energane u Krušiku najkasnije do 3. maja”

Valjevska organizacija iRevolucija predala je juče Ministarstvu odbrane Republike Srbije Zahtev za hitnu promenu ponašanja HK Krušik, kojim se traži ugradnja filtera ili zamena energane u fabrici, kao i informisanje javnosti o početku izrade projektne dokumentacije i početku izvođenja radova na novoj energani. Uz zahtev je predata obimna dokumentacija, a između ostalog i potpisi 2.208 građana Valjeva prikupljenih kroz kampanju #50GodinaZnamo, sprovedenoj tokom februara ove godine. Zahtev za hitnu promenu ponašanja HK Krušik, kako ističu iz iRevolucije, pisan je i predat u skladu sa uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o zaštiti vazduha i usklađen je sa Nacionalnim planom za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje.

iRevolucija - Zahtev Ministarstvu odbrane za promenu energenta u Krušiku

Potvrda o predatom Zahtevu iRevolucije upućenom Ministarstvu odbrane za promenu energenta u Krušiku

U Zahtevu za hitnu promenu ponašanja HK Krušik traži se konkretno ugradnja filtera sa rokom održavanja za narednih deset godina ili zamena energane, tako što će se izraditi projektna dokumentacija zamene energane najkasnije do početka grejne sezona 2024. godine, kao i otpočinjanje radova u ovoj kalendarskoj godini. Takođe se traži informisanje javnosti saopštenjem ili konferencijom za medije o početku izrade projektne dokumentacije, kao i početku izvođenja radova na zameni energane posebnim saopštenjem.

“Zahtev smo predali 9. aprila na pisarnicu Ministarstva odbrane vezano za izradu projektne dokumentacije i početak implementacije projekta u 2024. godini. Kako bi Zahtev bio efikasan, iRevolucija je pripremila obimnu dokumentaciju, uključujući potpise građana Valjeva u štampanoj i elektronskoj formi. Očekujemo da će kabinet Ministra odbrane odgovoriti na naš Zahtev najkasnije do 3. maja o odlukama vezanim za izradu projektne dokumentacije zamene energane u HK Krušik do početka grejne sezone, kao i za početak implementacije projekta najkasnije početkom grejne sezone, a u ovoj kalendarskoj godini”, kaže za Valjevska posla Vladimir Radosavljević iz iRevolucije.

Vladimir Radosavljević iRevolucija

Vladimir Radosavljević, iRevolucija

Radosavljević napominje da je iRevolucija tokom četvorogodišnjeg rada na polju zaštite životne sredine, primarno u temi kvaliteta vazduha u Valjevu, došla do saznanja da Krušik, koji je u većinskom vlasništvu Ministarstva odbrane, prekomerno zagađuje vazduh tako što u zimskom periodu utroši do 80 tona sirovog lignita i 3 tone mazuta dnevno, čime utiče na kvalitet vazduha u Valjevu u iznosu od 20-25% ukupnog aerozagađenja. Imajući u vidu da rezultati monitoringa vazduha u Krušiku pokazuju višegodišnje prekomerne emisije koje ova fabrika emituje, a da reakcije od nadležnih institucija nema, iRevolucija je krajem 2022. godine podnela prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu, na osnovu čega je Privredni sud sredinom 2023. godine novčano kaznio HK Krušik i direktorku Krušika, ukazuje Radosavljević. 

“S obzirom na to da i nakon kažanjavanja nije došlo do promene ponašanja Krušika, odnosno da se nastavilo sa prekomernim emitovanjem zagađujućih materija u vazduh, mi smo podneli novu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu. Zbog izostanka reakcije svih nadležnih institucija koje se dovode u vezu sa ovim prestupima, a koji nesumnjivo dovode do oštećenja zdravlja građana Valjeva, prema procenama CIP-a i SET kompanije u ukupnom učešću u aerozagađenju HK Krušik, ali i presudama Privrednog suda, udruženje iRevolucija je tokom krajem 2023. i početkom ove  godine realizovalo kampanju pod nazivom #50GodinaZnamo, u kojoj smo prikupili 2.208 potpisa građana Valjeva kako bismo uputili zahtev za promenu energenta u Krušiku resornom ministarstvu u čijoj je nadležnosti fabrika. Zbog svega navedenog, zahtevamo promenu ponašanja HK Krušik i taj zahtev smo predali Ministarstvu odbrane”, objašnjava Vladimir Radosavljević.

Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije u Valjevu godišnje prevremeno umru 242 osobe od posledica aerozagađenja. HK Krušik prepoznata je kao najveći pojedinačni zagađivač u gradu koji utiče na kvalitet vazduha u iznosu od 20-25% u zimskom periodu.

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.