Pratimo aerozagađenje!

Praćenje kvaliteta vazduha u atmosferi iznad grada Valjeva nastavlja se i ove grejne sezone. Zavod za javno zdravlje Valjevo vrši merenja kvaliteta vazduha na tri lokacije u gradu (Dom zdravlja, V puk i Novo naselje) za sada za tri parametra – sumpor-dioksid (SO2), azot-dioksid (NO2) i čađ, ali nažalost ne i za suspendovane PM10 čestice, bez kojih merenja koncentracije polutanata u vazduhu ne pokazuju potpuniju i kompletniju sliku aerozagađenja.

Valjevo

Zavod za javno zdravlje Valjevo

Od starta ove grejne sezone izostaju merenja koncentracije PM10 čestica od strane ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje, ali podatke o koncentraciji tog zagađujućeg parametra imamo od Agencije za zaštitu životne sredine, koja sprovodi  automatski monitoring kvaliteta vazduha na nivou cele Srbije. Aparat ove Agencije pri Ministarstvu zaštite životne sredine smešten je u delu između Uzun Mirkove ulice i naselja Kolubara 2, u blizini duplih traka i elektronskim putem meri prisustvo PM10 čestica, ugljen-monoksida (CO) i azot-dioksida (NO2). Na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za zaštitu životne sredine putem linka http://amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22, mogu se pratiti rezultati automatskog monitoringa kvaliteta vazduha sa ove lokacije iz sata u sat na dnevnom nivou. Mogu se videti grafički i tabelarni prikazi za dnevna, sedmodnevna i mesečna merenje ovih parametara, uključujući i suspendovane PM10 čestice.

Stanica za automatski monitoring Agencije za zaštitu životne sredine u Valjevu (foto: Valjevska posla)

Valjevska posla u okviru medijskog projekta za 2018. godinu pod nazivom “Da Valjevo prodiše – Faza dva!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, pratiće aerozagađenje do kraja grejne sezone 2018/2019 godine. Počeli smo sa objavljivanjm tabela sa rezultatima merenja koncentracije polutanata SO2, NO2 i čađi, kao i PM10 čestica, kako bi građani Valjeva imali uvid u te veoma važne podatke koji govore kakav vazduh udišemo svi zajedno u ovom gradu. Na tabelama se jasno vidi da su u periodu povoljnih vremenskih prilika, u sunčanoj polovini oktobra meseca, prema merenjima ZZJZ Valjevo, koncentracije polutanata SO2, NO2 i čađi bili u okviru normalnih vrednosti, dok rezultati automatskog monitoringa Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je za isti period u oktobru mesecu bilo prekoračenja graničnih vrednosti za PM10 čestice.

Godinama unazad Zavod za javno zdravlje Valjevo meri je aerozagađenje za SO2 NO2 i čađ na mernim mestima Centar grada (Dom zdravlja), Peti puk (obdanište “Pčelica”)  i Novo naselje (obdanište “Kolibri”). Rezultati merenja koncentracije ta tri zagađujuća parametra dobijaju se ponedeljkom, sredom i  petkom, za merenja u prethodnih 48 sati, što će biti i dinamika ažuriranja tabela sa rezultatima merenja aerozagađenja na našem internet portalu.

Aparat za uzorkovanje PM čestica u dvorištu ZZJZ Valjevo (foto: Valjevska posla)

Nadamo se da će Zavod za javno zdravlje nastaviti da meri koncentraciju PM10 čestica, koju je započeo prošle godine, kada je zajedničkim snagama Zavoda i Grada Valjeva kupljen aparat za uzorkovanje ovih čestice prečnika manjeg od 1/7 debljine ljudske dlake, koje spadaju u najopasnije polutante u vazduhu. Dok se to ne desi, Valjevska posla objavljivaće zvanične podatke Zavoda za javno zdravlje Valjevo o merenjima koncentracija SO2, NO2 i čađi u vazduhu, dok će merenja koncentracija PM10 čestica biti preuzeta od Agencije za zaštitu životne sredine.

 


Da Valjevo prodiše - Faza dva

 

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.